Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu souhlasíte s podmínkami používání souborů cookie. Zobrazit více informací.

Rozumím
X
Navíc Vám budeme posílat novinky, akční nabídky a slevy.
DOPRAVA NAD 300 KČ ZDARMA

BLOG

Blog
Oblíbené přihlášení
X

VSTUP PRO REGISTROVANÉ

Nákupní košík je prázdný

I nudné  formality patří k uzavření sňatku...

Ať už se jedná o jakoukoliv formu sňatku, vždy je nutné respektovat  daná pravidla. V České republice vznik manželství a vztahy mezi manželi upravuje Zákon o rodině č.94/1963 Sb. Rovnoprávnost mezi manželi výše uvedeného zákona byla upravena novelou, která vstoupila v platnost 1.srpna 1998. Náležitosti a podmínky vzniku manželství řeší i Zákon o matrikách, jménech a příjmeních.301/2000 Sb. Zmíněné zákony byli novelizovány novějším Zákonem o registrovaném partnerství 115/2006 Sb. V dnešní době si můžete zvolit obřad občanský nebo církevní. Obě formy uzavření manželství jsou si v ČR rovny. V obou případech však musíte předložit své doklady na matrice v místě konání svatebního obřadu. Pro církevní sňatek získají snoubenci tzv. osvědčení pro církevního oddávajícího. Tento doklad nesmí být starší více než tři měsíce.

OBČANSKÝ SŇATEK

O povolení uzavřít občanský sňatek  žádají na matričním úřadě oba snoubenci příslušným tiskopisem. Kromě této žádosti od Vás budou na matrice požadovat tyto doklady:

 • rodný list
 • doklad totožnosti (občanský průkaz, vojenský průkaz nebo pas ČR)
 • potvrzení o místě trvalého bydliště a rodinném stavu (stačí mít u sebe občanský průkaz)
 • v případě, že někdo ze snoubenců bylů rozveden, vyžaduje se platné soudní rozhodnutí o rozvodu

CÍRKEVNÍ SŇATEK

Pro formu církevního sňatku musíte mít k dispozici křestní listy a již zmíněné osvědčení z matričního úřadu. Všechny tyto dokumenty předáváte faráři jednotlivé církve. Záleží na církvi samotné jak dlouho bude trvat příprava na svatební obřad. Příprava se vede formou pohovorů se samotným farářem a hovoří se o Vašich manželských úlohách z církevního pohledu. Zaroveň se připravujete na samotný průběh svatební ceremonie. Vyplatí se dopředu si zjistit podmínky jednotlivých církví, které se musí splnit , aby obřad mohl proběhnout.

FORMALITY PŘI SVATBĚ S CIZÍM STÁTNÍM PŘÍSLUŠNÍKEM

Každý cizinec musí podle platných českých právních norem předložit tyto doklady:

 

 • rodný list (výpis z rodné matriky, kde budou uvedeni jeho rodiče, jeho jméno, příjmení, datum a místo narození)
 • doklad o státním občanství včetně potvrzení o trvalém pobytu a stavu
 • vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření sňatku ne starší 6 měsíců,  dané státem, jehož je snoubenec příslušníkem
 • je-li snoubenec ovdovělý nebo rozvedený musí předložit úmrtní list zemřelého manžela nebo v případě
 • rozvedeného manželství, pravomocný rozsudek o rozvodu
 • oprávnění k pobytu na území ČR vydané oddělením cizinecké policie, ne starší 7 pracovních dnů
 • doklad totožnosti

 

Všechny doklady cizích států musí mít na základě mezinárodních dohod patřičná ověření příslušným úřadem v cizině. Vše navíc musí být přeloženo do českého jazyka. Snoubenec musí být schopen při samotném obřadu porozumět našemu jazyku. V opačném případě se vyžaduje účast soudního tlumočníka. Veškeré dotazy ke svatbě s cizincem by Vám měli fundovaně zodpovědět na matričním úřadě.

UZAVŘENÍ SŇATKU ČESKÉHO OBČANA  NA SLOVENSKU

K uzavření manželství na Slovensku potřebuje náš občan doklady podle slovenských zákonů. Vyplatí se informovat se na příslušném slovenském úřadě. Obecně se požadují doklady, jako rodný list, vysvědčení o právní způsobilosti, který vydá českému občanu matrika v místě trvalého bydliště, eventuelně rozvodový rozsudek, či úmrtní list bývalého manžela. Pro občana ČR jsou to všechny potřebné doklady.

KDO MÚŽE JÍT ZA SVĚDKA

Za svědka snoubencům může jít kdokoliv. Podmínkou je plnoletost a platný doklad totožnosti (OP, pas). Pokud je svědkem cizinec, musí rozumět česky nebo se předpokládá účast oficiálního soudního tlumočníka.

KDE SE MOHU  NECHAT ODDAT

Zde není výklad zákona jednoznačný. Platí, že obřad by měl být uzavřen na vhodném místě slavnostním způsobem. Výjimečně úřady povolují obřad mimo obřadní síně. Je to však otázka přístupu a dohody na patřičné matrice, kde se Vámi vybrané místo nachází. Ne vždy Vám úřady musí vyjít vstříc. Matrikářky musí přednostně odbavit oddací dny pro oddací síň úřadu a mohou Vás z časových i organizačních důvodů odmítnout.

PARŤÁK JE VŽDY V OBRAZE
PARŤÁK VÍ JAK NA TO
Akce na klíčZJISTIT VÍC
BEREME TĚ DO (MOJE)PARTY Facebook